Facebook Pixel Code
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
Baxış sayı:
Avtobus
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (Hökumət evi, III mərtəbə)Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi — mədəniyyət, incəsənət, turizm, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, nəşriyyat, kinematoqrafiya sahələrində dövlət siyasətini tənzimləyən icra hakimiyyəti orqanıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 30 yanvar 2006-cı il tarixli Fərmanı ilə həmin vaxta qədər fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi ləğv edilmiş, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi əsasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yaradılmışdır.
INSTAGRAM
posts
followers
Follow