Facebook Pixel Code
GoMap XƏRITƏ
Nəiminin abidə kompleksi
Baxış sayı:
  • Ünvan:
    Culfa, AZ7225
Avtobus

Xanəgah türbəsi (Culfa) - Culfa rayonunun Xanəgah kəndində, Əlincəçayın sahilində orta əsrlərə aid edilən Xanəgah türbəsi orta əsr Xanəgah yaşayış yerinin mərkəzindədir. Əlincəçay xanəgahı memarlıq kompleksinin tərkibinə daxildir. Türbə binasında qapı yerinin üstündən düşmüş kitabəli daş lövhə Xanəgah məscidində saxlanılır. Türbənin günbəzi dağılmışdır. Giriş baştağının memarlıq elementləri Mömünə Xatun türbəsinin ayrıntılarına oxşayır. Türbə sərdabə planında düzbucaqlı formada olub, daş və kərpicdən tikilmişdir. Bərkidici maddə kimi əhəng qatılmış gəc məhlulundan istifadə edilmişdir. İçərisi gəclə suvanmışdır. Türbə yuxarıda tacvarı formada tamamlanmışdır. Uzunluğu 3,5 m, eni 2,85 m, hündürlüyü 2 m-dir. İnşasında firuzəyi kaşıdan da istifadə olunmuşdur. Məşhur mütəfəkkir və şair Fəzlullah Nəiminin məzarı buradadır. 2004-cü ildə əsaslı təmir olunmuşdur.

http://www2.disput.az/index.php?showtopic=15958&st=240

http://www.elibrary.az/docs/nax/med/tatr.pdf

Son xəbərlər