Facebook Pixel Code
Abbasqulu Ağa Bakıxanovun heykəli
Baxış sayı:
Abbasqulu ağa Bakıxanovun büstü (Tofiq Bayram)Abbasqulu Ağa Bakıxanov 1794-cü il iyun ayının 21- də Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan kəndində anadan olub. O, 1820-30 - cu illərdə çar Rusiyası ordusunda qulluq edib, Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasında tərcüməçi kimi iştirak edib. "Gülüstani-İrəm" əsəri ilə Azərbaycan tarixşünaslığının əsasını qoyub. 2014 – cü ildə tarixçi, şair və maarifçi Abasqulu Ağa Bakıxanovun 220 illik yubleyi münasibəti ilə büstü qoyulmuşdur. Büst Suraxanı rayonu, Əmircan kəndində tarixi şəxsiyyətin adını daşıyan parkda yerləşir.
  • Ünvan:
    Tofiq Bayram, Bakı, Suraxanı, AZ1049
Avtobus
INSTAGRAM
posts
followers
Follow