Facebook Pixel Code
GoMap XƏRITƏ
Məmməd Səid Ordubadinin xatirə ev muzeyi
Baxış sayı:
Avtobus
Azərbaycanda tarixi roman janrının əsasını qoyan, naşir və yazıçı, dramaturq və şair, publisist və tərcüməçi, librettoçu Məmməd Səid Ordubadinin ev-muzeyi 1979 ildə Bakı şəhərində yaşayıb, fəaliyyət göstərdiyi evdə yaradılmışdır. Muzeyin fondunda 2000-ə yaxın eksponat toplanmışdır. Eksponatlar xatirə əşyaları, yazılı xatirələr, təsviri sənət bölmələrində saxlanılır.Eksponatlardan 300-ü muzeyin ekspozisiyasında nümayiş etdirilir. Ekspozisiya dəhlizdən və iki otaqdan ibarətdir. Yazıçının həm iş, həm də qonaq otağı olmuş birinci otaqda, məişət əşyaları, mebel, o cümlədən, arxasında məşhur tarixi romanlarını qələməaldığı yazı masası, fotoşəkillər, qrafika və yağlı boya ilə işlənmiş rəsm əsərləri, kitablar toplanmışdır. Otağın görünüşü, ədibin həyatının son dəqiələrində olduğui kimi qorunub saxlanmışdır.İkinci otaq, M.S.Ordubadinin bütün yaradıcılığını əks etdirir. Burada ədibin XX əsrin əvvələrindən bəri nəşr edilmiş kitabları, əlyazmaları, işələdiyi qəzet və jurnalların nümunələri nümayiş etdirilir.Muzeydə həmçinin, yazıçının Naxçıvanda anadan olduğu evin maketi də nümayiş etdirilir. Mədəni-maarif müəsissəsi olmaqla yanaşı, muzeydə Məmməd Səid Ordubadinin mədəni irsinin örənilməsi sahəsində tədqiqatlar da aparılmaqdadır. Eksponatlar xatirə əşyaları, yazılı xatirələr, təsviri sənət adlandırılan bölmələrdə saxlanılır. Muzeydə incəsənət əsərləri də vardır. Muzeyin giriş hissəsində Məmməd Səid Ordubadinin büstü nümayiş etdirilir.
Son xəbərlər