Facebook Pixel Code
GoMap XƏRITƏ
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
Baxış sayı:
Avtobus
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi1967-ci ildә yaradılmış muzey Azərbaycan musiqi tarixi ilə bağlı materialların toplanması, saxlanması, araşdırması və təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərir. Fondunda 40 minә yaxın eksponat toplanmışdır. Bunlardan Azәrbaycan milli musiqi alәtlәri olan tar, kamança, saz, dәf, qoşanağara, zurna, ney, elәcә dә özunәmәxsus xususiyyәtlәri ilә fәrqlәnәn әsa-tar, әsa-saz, habelә qrammofonlar, patefonlar, vallar nümayiş etdirilir.Bunlardan başqa muzeydə Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin yaradıcısı Üzeyir Hacıbəyovun, milli professional vokal sənətinin banisi Bülbülün, görkəmli bəstəkarlardan Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Arif Məlikovun, Süleyman Ələsgərovun, Cövdət Hacıyevin müəllif not əlyazmaları, əsərlərindən seçmələr, musiqi xadimlərinin şəxsi əşyaları, afişalar, konsert proqramları, musiqi sənətinə həsr olunmuş kitablar və başqa materialları görmək olar. Niyazi və Vaqif Mustafazadənin xatirə-muzeyləri və "Xalq Çalğı Alətlərinin daimi sərgisi" muzeyin filiallarıdır. Niyazinin xatirə-muzeyi dahi bəstəkar və dirijorun xatirəsinə həsr edilib. Mənzilin bəzi otaqları maestronun sağlığında olduğu kimi saxlanılmışdır.Vaqif Mustafazadənin xatirə-muzeyi də dahi musiqiçinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. "Xalq Çalğı Alətlərinin daimi sərgisi" ifaçılıq sənəti haqqında məlumatları tamaşaçıların nəzərinə çatdırır. Muzeyin nəzdində Qədim milli musiqi alətləri ansamblı fəaliyyət göstərir. Ansamblın bənzərsiz cəhəti ondadır ki, musiqiçilər orta əsrlərdə istifadə olunmuş, tədricən unudulmuş və sonradan bərpa olunmuş musiqi alətlərində XIV əsr musiqisini, həmçinin Azərbaycan xalq mahnılarını ifa edirlər.
Son xəbərlər