Facebook Pixel Code
GoMap XƏRITƏ
Xəzər qoruğu
Baxış sayı:
  • Ünvan:
    Puta yolu, Bakı, Qaradağ, AZ1062
Avtobus
Xəzər qoruğu Puta yoluXəzərin sahilləri Avroasiya regionunda sudaüzən və suətrafı quşların kütləvi şəkildə yaşadığı əsas yerlərdən biridir. Xəzər regionundan Avropa və Asiyanın müxtəlif ölkələrinə ildə 5 - 6 milyon sudaüzən quş miqrasiya edir. Xəzər dənizi üç qoruğa malikdir. Bunlardan biri də Xəzər qoruğudur. Xəzər qoruğu – Xəzərin сənub şərq sahillərində yerləşmişdir. Onun sahəsi 262 min hektardır. Ərazisi iki hissəyə bölünür: şimal hissə – Türkmənbaşı şəhərindən Çələkən yarımadasına qədər, сənub hissə Okremdən Həsən-Qulu burnu və Atrek çayının mənsəbinə qədər. Qoruq 1933-сü ildə Həsən-Qulu ornitalogiya qoruğu kimi yaranmışdır. İki hissədən ibarətdir: Həsən-Qulu hissəsi 69,7 min hektar və Krasnovodsk hissəsi isə 192,3 min hektardır. Səсiyyəvi nümayəndələri - ördəklər, qızıl-qız, qu-quşu, qaşqaldaq, susamuru, qağayılardır.
Son xəbərlər