Facebook Pixel Code
Axtala
Baxış sayı:

Axtala - Tiflis quberniyası­nın Borçalı qəzasında, keçmiş Allahverdi (Tumanyan) rayonunda, indi Lori vilayətində şəhər. Allahverdi (Tumanyan) yaşayış məntəqəsindən 10 km şimal-şərqdə, Şamlıq kəndindən 4 km şərqdə yerləşir. Buranın qədim sakinləri azərbay­canlılar olmuşdur. XIX əsrin əvvəllərində kəndə İran və Türkiyədən ermənilər köçürülmüşdür. Qəsəbədə 1959-cu ildə 100 nəfər azərbaycanlı, 424 nəfər erməni, 1970-ci ildə 120 nəfər azər­baycanlı, 541 nəfər erməni yaşamışdır. 1988-ci ildə azərbaycanlılar Ermənistan dövləti tərəfin­dən tarixi-etnik torpaqlarından deportasiya olun­muşdur. Toponim türk tayfası olan padarların bir qolunu təşkil edən axta etnonimi (286, s. 57) əsasında formalaşmışdır. "Ermənistan Respubli­kasının inzibati-ərazi bölgüsü haqqında" 7 no­yabr 1995-ci il tarixli yeni Qanuna əsasən, Vayotsdzor vilayətinin inzibati ərazisinə daxil edilmiş­dir (416, s. 10).

Coğrafi koordinatları: 41°09' şm. e., 44°46' ş. u.

Ədəbiyyat:
1. İ.Bayramov, N.Mustafa Həqiqətin Onomastikasi, İndiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixi-coğrafi adların dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılması 2021
2. Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı 2010
3. Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycan abidələri 2007
4. Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycanda soyqırımına məruz qalmış Toponimlərimiz
5. https://erevangala500.com/

  • Ünvan:
    0000
Avtobus
INSTAGRAM
posts
followers
Follow