Facebook Pixel Code
Ağbulaq
Baxış sayı:

Ağbulaq - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, keçmiş Hamamlı (Spitak) ra­yonunda, indi Lori vilayətində kənd. Vilayət mərkəzi Vanadzor (Böyük Qarakilsə) şəhərindən 39 km şimal-qərbdə, dəniz səviyyəsindən 1800 m hündürlükdə yerləşir. Qafqazın 5 verstlik xəritə­sində qeyd edilmişdir (348, s. 4). Kənddə əv­vəlcə azərbaycanlılar yaşamış, ermənilərin böl­gədə məskunlaşdırılmasından sonra əhalisi tədricən kəndi tərk etmişdir. Toponim Azərbay­can dilində "keyfiyyətli, içməyə yararlı" məna­sında işlənən "ağ" sözü ilə "bulaq" sözünün bir­ləşməsindən əmələ gəlmişdir. Ermənistan SSR AS RH-nin 26 aprel 1946-cı il tarixli qərarı ilə adı dəyişdirilərək "Lyusaxbyur" edilmişdir. "Ermənis­tan Respublikasının inzibati-ərazi bölgüsü haq­qında" 7 noyabr 1995-ci il tarixli yeni Qanuna əsa­sən, Lori vilayətinin inzibati ərazisinə daxil edil­mişdir (416, s. 94).

Coğrafi koordinatları: 40°24' şm. e., 44°22' ş. u.

Ədəbiyyat:
1. İ.Bayramov, N.Mustafa Həqiqətin Onomastikasi, İndiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixi-coğrafi adların dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılması 2021
2. Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı 2010
3. Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycan abidələri 2007
4. Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycanda soyqırımına məruz qalmış Toponimlərimiz
5. https://erevangala500.com/

  • Ünvan:
    0000
Avtobus
INSTAGRAM
posts
followers
Follow