Facebook Pixel Code
GoMap XƏRITƏ
Mədəniyyət xəbərləri
Özbəkistan elmi jurnalında professor Teymur Əhmədova həsr olunmuş yubiley məqaləsi dərc olunub
26.01.2021

Özbəkistan Elmlər Akademiyası Dil, Ədəbiyyat və Folklor İnstitutunun “İzlaniş səmərələri” adlı elmi məcmuəsində (2021) görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tanınmış ictimai xadim, professor Teymur Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Fidaiy ijodkor” (“Fədakar sənətkar”) adlı məqalə dərc olunub.

Məqalə müəllifi AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr” şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi Binnətova alimin elmi-yaradıcı fəaliyyətini bir neçə istiqamətdə tədqiqata cəlb edib. Teymur Əhmədov ədəbiyyatşünas alim kimi ədəbiyyat tariximizə dair xeyli sayda orijinal məzmunlu elmi-tədqiqat xarakterli monoqrafiyaların və kitabların müəllifidir. Bu əsərlərdə ədəbiyyatımızın klassik və görkəmli nümayəndələrinin – yazıçı və şairlərin, alimlərin yaradıcılıq yolları Teymur müəllimin qələmində işıqlanıb.

Dəfələrlə təkmilləşdirilərək nəşr olunan “Azərbaycan yazıçıları” fundamental ədəbi salnaməsi ədəbiyyat tariximizdə misli-bərabəri olmayan ədəbi abidədir. Fotoalbom janrında nəşr etdirdiyi rəngli kitablar həm də nəfis tərtibatı ilə diqqətəlayiqdir. Teymur Əhmədov xeyirxah insan kimi müdriklik mücəssəməsidir.

Oxşar Xəbərlər

    ×